26.09.2012

SİNARİT-ÇİPURA-MELANUR !...

 
Resim yazısı ekle

  Bu sene balık sezonu açıldı ve balık tutmaya başladım.ilk tuttuğum balıklarda  878 Gr. ve 500 Gr. ile 2 adet SİNARİT ve 400 Gr. ilede Çipra ve 300 er Gr. ilede Melanurlar oldu.
            Bu balıkları Bozcaadanın Habbeli koyunda yakalnmıştır.
      Şimdilik Herkese RASTGELE  !...
http://www.bozcaadakutuphanesinecmikosar.blogspot.com/

11.05.2010

ANDEZİT DOĞAL TAŞ SAHASININ RUHSAT DETAYLARI

Andezit (Doğal Taş sahasının )RUHSAT DETAY ( 14/09/2011 16:52:54 )
İli / İlçesi: Çanakkale / Çan Erişim No: 3235257 , Sicil No : 200904722 Ruhsat Sahibi; NİLÜFER KOŞAR Ruhsat Safhası ; Arama Ruhsat Grubu ; II-B Grup Ruhsat Alanı;75.89 Hektar Yürürlük Tarihi ; 08/09/2009 Süre Bitiş Tarihi ; 10/09/2012
Ruhsat Durumu ; Normal Yürüyor


ARILARIM VE BAL BİTKİLERİ


Uzun bir aradan sonra Yapmış olduğum Arıcılık üzerine çalışmalarımı Blogger'a koymayı uygun buldum.Fotoğraftanda görmüş olduğunuz yer Bahçe olarak kullanılan ve Güllerinde ekilerek ve Arılarında açan bu Arı otundan almakta oldukları Bal nektarı içinde ekmiş olduğum Arı Otları ve aynı zamandada Kütüphanenin Güller ve çiçeklerlede bahçesinin güzelleştirilerek Bozcaadamızın Bir Turizm yeri olduğu için Kütüphanemize gelen,gerek kullanıcılar ve Adaya gezmek için gelen halkın bu düzenleme ilede Çok güzel bir görünüm elde edilerek halkın hizmetine sunmanında gayet iyi ve güzel olacağı için koymuş bulunmaktayım.

4.02.2010

ANDEZİT DOĞAL TAŞ SAHASI GÖRÜNTÜLERİ.

Fotoğrafını çekip yayınladığımız,Andezit Ocağımızın Rezerv Durumunuda göstermesi bakımından,sahamızın Doğal Taş olarak işletilebilecek bir yapıda olduğunun görüntülenmesi yönünden incelenmesi için siteye koyulması uygun görülmüştür.Kısacası andezit sahamızın ölçüleri yaklaşık olarak,Görünür rezervi 50 metre yükseklik,20-25 metre genişlik (en üstteki üst tabanın eni) ve 200 metre uzunluk olarak görülüp tespiti yapılmıştır.Sahanın herhangi bir yol sorunu falanda bulunmamakta olduğu asfalt Köy yolununda sahamızın içinden geçerek devam etmekte olduğuda görülmektedir.Bu sahadaki en verimli bir işletmenin yapılmasında Sahanın içersine işletmek için gerekli ekipmanın kurulmasının uygun olacağı görüşü düşünülmektedir.İşletme için gerekli olan Elektrik ve Su sahamızın içersinde mevcut olduğu ve ek bir maliyetinde gerekmediği görülmeltedir. Jeolaji Mühendisi Orhan bey tarafından yapılan rezerv çalışmaları neticesinde 1.750.000M3 olarak rezervtespiti yapılmıştır.

27.09.2009

ANDEZİT SAHASI İÇERİSİNDEN ALINAN NUMUNENİN KİMYASAL ANALİZİ,FİZİKSEL TESTLERİNİN YAPILMASI,SONUÇLARI.ALINAN NUMUNELERİN KESİLMESİ FOTOĞRAFLARIDIR.

Uzunalan Numunesi‏
Kimden:
Ahmet Bahri GUNGOR (abahrigungor@kalemaden.com.tr)
Gönderme tarihi:
05 Kasım 2009 Perşembe 11:05:15
Kime:
Necmi Koşar.bozcaada (bozcaadakutuphanesi@hotmail.com)
Necmi Bey merhaba;

Getirdiğiniz numuneler ile ilgili olarak çıkan sonuc aşağıdaki gibi.Firmamızdaki ilgili birimlerin yaptığı çalışmalar neticesinde bu tip bir hammaddeyi Seramik Sektöründe kullanamayacağız. Ancak yine de fikir olması açısından analizler aşağıdaki gibi.

Necmi Koşar ve Kazım Çalışkan (Uzunalan Mevkii) Pembe parçalar

Kimyasal Analiz
Aciklaması

% A.Z : 3.22
% SiO2 : 60.41
% Al2O3 : 18.10
% TiO2 : 0.56
% Fe2O3 : 5.46
% CaO : 4.32
% MgO : 1.40
% Na2O : 3.15
% K2O : 3.14

Necmi Koşar ve Kazım Çalışkan (Uzunalan Mevkii) Pembe parçalar 1185Derece

Pis. Sic. C : KB
% Su Emme : 0.00
Yogunluk (gr/l) : 1631
Viskozite (cps) : 890
Pismis Renk L : 27.72
Pismis Renk +a : 3.24
Pismis Renk +b : 2.20
% Toplam Küçülme : 9.97

Ahmet Bahri GÜNGÖR
Kalemaden Çanakkale Bölge Şefi

Andezit ve Bazaltlı Sahamızın googhleden çekilmiş fotoğrafı üzerine gezdiğimiz sahadaki ve kimyasal Analiz-Suemme ve Pişme işlemleri için test ölçümlerini yapabilmek için numune aldığımız noktaların yer belirleyici olarakta kullandığımız GPS cihazımız ile Kalemaden Çanakkale Bölge şefi Ahmet Bahri GÜNGÖR Bey tarafından tespiti yapılarak,işlenmiş halini gösterirgörüntüsüdür.

BAZALT VE

ANDEZİT :1- Yeryüzünde Volkanik Faaliyetlere sahne olmuş bölgelerde oluşmuş alkalikalk ve alkali karakterli, petrografikolarak diyorit ve benzeri derinlik kayaçlarının püskürük serileri.
Bazen Poröz (gözenekli), gri,siyahımsı temel renk gösteren bu kayaçlar,daha yaşlı unsurlarında değişimden dolayı Yeşilimsi,Kahverengimsi,kırmızımsı ve benekli bir görünüm arzeder.Bizim bu maden (andezit) sahamızda ise gri,pembemsi ve sarı granitimsi bir görüntü arzetmektedir. Türkiyede Ankara civarında bol bulunan andezit,yapılarda kullanılır ve Ankara taşı olarakta isimlendirilir. 2-Genellikle genç tersiyer volkanizmasında oluşmuş alkalıkalkerki,az kuarslı veya kuarssız diyoritik mağmadan oluşan bir cins püskürük kayaç olmakla beraber,bizim bu sahamızdaki yapısı ise kuars içerikli bir görünüme sahip olup kışın dondurucu ve yazın çok sıcaklığın olduğu kullanım bölgelerinde çekme ve genleşmeden ise minumum düzeyde etkilenmekte olduğu bunun için gerek yapılarda ve gerekse serbest döşemelerde kullanıldığında herhangi bir bozuşmaya döşendiği alanda dökülmeye veya kopmaya uğramadığı içinde avantaşlı bir malzeme olarakta kullanılabilmektedir. Eski yapılarda kullanıldığı zaman kullanılan yapıya Tarihi eser yapısı görüntüsüde vermektedir.
Andezit kaynağını yerkabuğununun altındaki magma tabakasından alan ve yeryüzüne kadar çıkıp soğumasını burda gerçekleştiren dışpüskürük kayaçlardandır..(diğerleri bazalt, obsidiyen, tüf vs...) volkanik ya da magmatik taşlar sınıfına girer... kaplama ve tezyinde, kaldırım ve bordür taşı olarak ve birçok sahada kullanımı olan andezit, Ankara'da yoğun olarak kullanılması nedeniyle Ankara taşı olarak da bilinir...
Granit ve mermerin kullanıldığı her yerde kullanılmakta birlikte, özellikle dış mekanlarda;
Kaldırım ve bordür kaplama taşları, (yaya yolları, park ve bahçe, çevre düzenlemeleri vb.)
Merdiven basamakları,
İstinat duvar kaplamsı çeşitli profiller, (harpuşta, denizlik, söve, friz vb.)Sahanın En üst Yüzeyindeki 25x25 cm.'lik parça kesilerek silinmiş halindeki örnek numunedir.

Yine aynı numunenin su ile silinerek ıslak halde çekilmiş görüntü numunesidir.

Yine su ile silinerek ıslak şekilde ve en ön taraftaki Andezit sahamızdaki Granitimsi görünüme sahip olduğu düşünülen Numune açık sarı parçamızdır.

Andezit (75.59 Hektar) Sahamızın değişik yaklaşık 10 ayrı noktadan alınarak kesilerek düzenlenen Nümunelerin görüntüsüdür.
Andezit sahamızın değişik noktalarından almış olduğumuz,Numuneleri Doğal Taş kesme makinalarıyla keserek şekil verilmiştir.Numune olarak alınan Taşlar yüzeyden alınabilmiş olduğu için resimlerdende anlaşıldığı ve görüldüğü üzere,Doğalbir görünüm içermektedir. Maden (Andezit) sahasının 1 metre aşağısına inildiği ve Taş alınabildiği takdirde daha düzgün ve kristal bir yapıda olacağı düşünülmektedir.Buna rağmen yapılan bu çalışmada bu Andezit sahasından çıkan doğal taşlar ile gerek kesilerek ve gereksede parlatılarak yapı kaplamalarda çok ve yollarda güzel bir görünüm ve kaplama görüntüleri elde edilebileceği düşünülmektedir.Alınan numunelerinde bir kaç parçasınde el ile parlatma sağlanmıştır.Makinalar ilede parlatma yapılabildiğinde daha düzgün ve parlatma elde edilebileceği görülmektedir.

25.09.2009

ANDEZİT DOĞAL TAŞ SAHASI GÖRÜNTÜLERİ.

ANDEZİT SAHAMIZIN RUHSATINI İŞLENDİĞİ ALANI GÖSTERİR GÖRÜNTÜYÜ İÇERMEKTEDİR.
Yukarıdaki görüntü Andezit sahamızın yerini ve konumunu ,1/25.000'lik Harita üzerinde gösterir biçimde Kırmızı çizgi halinde çizilerek işlenmiştir.

Andezit Sahamızın ; Çanakkale-Çan Uzunalan Mevkiindeki sahanın görüntüsüdür.
Granit ve mermerin kullanıldığı her yerde kullanılmakta birlikte, özellikle dış mekanlarda;
Kaldırım ve bordür kaplama taşları, (yaya yolları, park ve bahçe, çevre düzenlemeleri vb.)
Merdiven basamakları,
İstinat duvar kaplamsı çeşitli profiller, (harpuşta, denizlik, söve, friz vb.)

YUKARIDAKİ GÖRÜNTÜLER ANDEZİT SAHAMIZIN REZERVİNİ GÖSTEREN GÖRÜNTÜLERİDİR. ANDEZİTİMİZİN GÖRÜNÜŞÜ VEDE SERTLİĞİ GRANİTİMSİ BİR YAPI İÇERMEKTE OLUP,SERTLİĞİDE ÇOK İYİ OLDUĞU VE YOLLARDA PARKE TAŞI OLARAKTA KULLANILABİLİRLİĞİ TESPİT EDİLMEKTE VE AŞINMASIDA SERTLİĞİDE İYİ BİR DÜZEYDE OLDUĞU İÇİN YOL DÜZENLEMELERİNDE VEDE PARK BAHÇE DÜZENLEMELERİNDEDE UYGUNLUĞU GÖRÜLMEKTEDİR.SAHANIN ALANI 75.89 HEKTAR OLARAK RUHSATLANDIRILMIŞTIR.