4.02.2010

ANDEZİT DOĞAL TAŞ SAHASI GÖRÜNTÜLERİ.

Fotoğrafını çekip yayınladığımız,Andezit Ocağımızın Rezerv Durumunuda göstermesi bakımından,sahamızın Doğal Taş olarak işletilebilecek bir yapıda olduğunun görüntülenmesi yönünden incelenmesi için siteye koyulması uygun görülmüştür.Kısacası andezit sahamızın ölçüleri yaklaşık olarak,Görünür rezervi 50 metre yükseklik,20-25 metre genişlik (en üstteki üst tabanın eni) ve 200 metre uzunluk olarak görülüp tespiti yapılmıştır.Sahanın herhangi bir yol sorunu falanda bulunmamakta olduğu asfalt Köy yolununda sahamızın içinden geçerek devam etmekte olduğuda görülmektedir.Bu sahadaki en verimli bir işletmenin yapılmasında Sahanın içersine işletmek için gerekli ekipmanın kurulmasının uygun olacağı görüşü düşünülmektedir.İşletme için gerekli olan Elektrik ve Su sahamızın içersinde mevcut olduğu ve ek bir maliyetinde gerekmediği görülmeltedir. Jeolaji Mühendisi Orhan bey tarafından yapılan rezerv çalışmaları neticesinde 1.750.000M3 olarak rezervtespiti yapılmıştır.

Hiç yorum yok: