27.09.2009

ANDEZİT SAHASI İÇERİSİNDEN ALINAN NUMUNENİN KİMYASAL ANALİZİ,FİZİKSEL TESTLERİNİN YAPILMASI,SONUÇLARI.ALINAN NUMUNELERİN KESİLMESİ FOTOĞRAFLARIDIR.

Uzunalan Numunesi‏
Kimden:
Ahmet Bahri GUNGOR (abahrigungor@kalemaden.com.tr)
Gönderme tarihi:
05 Kasım 2009 Perşembe 11:05:15
Kime:
Necmi Koşar.bozcaada (bozcaadakutuphanesi@hotmail.com)
Necmi Bey merhaba;

Getirdiğiniz numuneler ile ilgili olarak çıkan sonuc aşağıdaki gibi.Firmamızdaki ilgili birimlerin yaptığı çalışmalar neticesinde bu tip bir hammaddeyi Seramik Sektöründe kullanamayacağız. Ancak yine de fikir olması açısından analizler aşağıdaki gibi.

Necmi Koşar ve Kazım Çalışkan (Uzunalan Mevkii) Pembe parçalar

Kimyasal Analiz
Aciklaması

% A.Z : 3.22
% SiO2 : 60.41
% Al2O3 : 18.10
% TiO2 : 0.56
% Fe2O3 : 5.46
% CaO : 4.32
% MgO : 1.40
% Na2O : 3.15
% K2O : 3.14

Necmi Koşar ve Kazım Çalışkan (Uzunalan Mevkii) Pembe parçalar 1185Derece

Pis. Sic. C : KB
% Su Emme : 0.00
Yogunluk (gr/l) : 1631
Viskozite (cps) : 890
Pismis Renk L : 27.72
Pismis Renk +a : 3.24
Pismis Renk +b : 2.20
% Toplam Küçülme : 9.97

Ahmet Bahri GÜNGÖR
Kalemaden Çanakkale Bölge Şefi

Andezit ve Bazaltlı Sahamızın googhleden çekilmiş fotoğrafı üzerine gezdiğimiz sahadaki ve kimyasal Analiz-Suemme ve Pişme işlemleri için test ölçümlerini yapabilmek için numune aldığımız noktaların yer belirleyici olarakta kullandığımız GPS cihazımız ile Kalemaden Çanakkale Bölge şefi Ahmet Bahri GÜNGÖR Bey tarafından tespiti yapılarak,işlenmiş halini gösterirgörüntüsüdür.

BAZALT VE

ANDEZİT :1- Yeryüzünde Volkanik Faaliyetlere sahne olmuş bölgelerde oluşmuş alkalikalk ve alkali karakterli, petrografikolarak diyorit ve benzeri derinlik kayaçlarının püskürük serileri.
Bazen Poröz (gözenekli), gri,siyahımsı temel renk gösteren bu kayaçlar,daha yaşlı unsurlarında değişimden dolayı Yeşilimsi,Kahverengimsi,kırmızımsı ve benekli bir görünüm arzeder.Bizim bu maden (andezit) sahamızda ise gri,pembemsi ve sarı granitimsi bir görüntü arzetmektedir. Türkiyede Ankara civarında bol bulunan andezit,yapılarda kullanılır ve Ankara taşı olarakta isimlendirilir. 2-Genellikle genç tersiyer volkanizmasında oluşmuş alkalıkalkerki,az kuarslı veya kuarssız diyoritik mağmadan oluşan bir cins püskürük kayaç olmakla beraber,bizim bu sahamızdaki yapısı ise kuars içerikli bir görünüme sahip olup kışın dondurucu ve yazın çok sıcaklığın olduğu kullanım bölgelerinde çekme ve genleşmeden ise minumum düzeyde etkilenmekte olduğu bunun için gerek yapılarda ve gerekse serbest döşemelerde kullanıldığında herhangi bir bozuşmaya döşendiği alanda dökülmeye veya kopmaya uğramadığı içinde avantaşlı bir malzeme olarakta kullanılabilmektedir. Eski yapılarda kullanıldığı zaman kullanılan yapıya Tarihi eser yapısı görüntüsüde vermektedir.
Andezit kaynağını yerkabuğununun altındaki magma tabakasından alan ve yeryüzüne kadar çıkıp soğumasını burda gerçekleştiren dışpüskürük kayaçlardandır..(diğerleri bazalt, obsidiyen, tüf vs...) volkanik ya da magmatik taşlar sınıfına girer... kaplama ve tezyinde, kaldırım ve bordür taşı olarak ve birçok sahada kullanımı olan andezit, Ankara'da yoğun olarak kullanılması nedeniyle Ankara taşı olarak da bilinir...
Granit ve mermerin kullanıldığı her yerde kullanılmakta birlikte, özellikle dış mekanlarda;
Kaldırım ve bordür kaplama taşları, (yaya yolları, park ve bahçe, çevre düzenlemeleri vb.)
Merdiven basamakları,
İstinat duvar kaplamsı çeşitli profiller, (harpuşta, denizlik, söve, friz vb.)Sahanın En üst Yüzeyindeki 25x25 cm.'lik parça kesilerek silinmiş halindeki örnek numunedir.

Yine aynı numunenin su ile silinerek ıslak halde çekilmiş görüntü numunesidir.

Yine su ile silinerek ıslak şekilde ve en ön taraftaki Andezit sahamızdaki Granitimsi görünüme sahip olduğu düşünülen Numune açık sarı parçamızdır.

Andezit (75.59 Hektar) Sahamızın değişik yaklaşık 10 ayrı noktadan alınarak kesilerek düzenlenen Nümunelerin görüntüsüdür.
Andezit sahamızın değişik noktalarından almış olduğumuz,Numuneleri Doğal Taş kesme makinalarıyla keserek şekil verilmiştir.Numune olarak alınan Taşlar yüzeyden alınabilmiş olduğu için resimlerdende anlaşıldığı ve görüldüğü üzere,Doğalbir görünüm içermektedir. Maden (Andezit) sahasının 1 metre aşağısına inildiği ve Taş alınabildiği takdirde daha düzgün ve kristal bir yapıda olacağı düşünülmektedir.Buna rağmen yapılan bu çalışmada bu Andezit sahasından çıkan doğal taşlar ile gerek kesilerek ve gereksede parlatılarak yapı kaplamalarda çok ve yollarda güzel bir görünüm ve kaplama görüntüleri elde edilebileceği düşünülmektedir.Alınan numunelerinde bir kaç parçasınde el ile parlatma sağlanmıştır.Makinalar ilede parlatma yapılabildiğinde daha düzgün ve parlatma elde edilebileceği görülmektedir.

1 yorum:

İlhami Uyar dedi ki...

Hayırlı bayramlar diler saygılar sunarım.